Гражданско жури с тема “Творческа икономика и фестивален туризъм”

teaser33

teaser33С оглед кандидатурата на град Пловдив за Европейска столица на културата и продължаващата работа по създаване на дългосрочна стратегия за развитието на културата на Пловдив до 2020 г., екипът на Фондация Бауерзакс взе решение следващото “гражданско жури” да бъде с тема: “Творческа икономика и фестивален туризъм”. Обсъждането ще се проведе на 06  Април от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Решението бе взето с оглед на факта, че през www.votx.org/poll “култура” бе една от сферите, които според гражданите е приоритетна за развитието на град Пловдив. Продължава и работата по създаването на дългосрочна стратегия за развитието на културата в града. Изготвяне на Стратегия за дългосрочно развитие на културата е част от приоритетите по програмата за управление на Община Пловдив за 2011 – 2015 г. Изработване на подобна стратегия е залегнало и в Общинския план за развитие на Община Пловдив 2014 – 2020 г. Могат да се обобщят четири основни приоритетни области, в които ще се развива културната стратегия – образование в областта на изкуството, културни индустрии, местна и регионална идентичност, културен туризъм.   С оглед широкия обхват на темата, на предстоящото “гражданско жури” ще бъдат разгледани темите свързани с развитието на творческата икономика и културните индустрии и фестивалния туризъм, като част от по-общото определение “културен туризъм”. Като част от обсъждането, ще бъдат разисквани следните въпроси:

- наличие, липса и необходимост от бизнес модели в сектора;

- диалог и сътрудничество между администрация, институции, творчески индустрии;

- пречки и възможности пред развитието на кв. капана като зона за творчески индустрии;

- проблеми пред развитието на фестивалния туризъм;

- творческо предприемачество и иновативност.

Mоже да заявите участие на www.votx.org/poll (записалите се за предишните издания „гражданско жури” не е необходимо да се записват повторно). В края на м. март ще бъдат избрани на произволен принцип 12 граждани, които да участват в състава на “гражданското жури”. Освен тях, в ролята си на “свидетели” ще присъстват и експерти в сферата на културата и изкуството. Обсъждането ще се проведе на 06  Април от 10:00 ч. до 17:00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо 50 ет. 2, Икономическа библиотека (над магазин Carrefour). Повече за механизъм „гражданско жури” може да прочетете тук

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. Повече за Програмата може да прочетете на www.ngogrants.bg 

 

Share this

2 thoughts on “Гражданско жури с тема “Творческа икономика и фестивален туризъм”

  1. plamen stephanoff

    Крайно време е да се мине към конкретни деиствия в областта на култ.туризъм!Само с приказки и добри пожелания ,работа не става!Необходимо е повече разбиране от страна на общината като масирана реклама на Пловдив и региона,с цел привличане на повече трусти и пребиваването им на територията на града и облстта за повече от 1 ден!!

    Reply
  2. Елена Тороманова

    Капак на всички неоправени улици и купчина други неуредици в момента са новите копки под единствената хубава градина :( Хигиената по улиците също е част от културата на хората….Всеки трябва да се замисли… :(

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>