Мониторингов доклад 20 с фокус заседание на Общински съвет Пловдив

cover

coverПредставяме на Вашето внимание финалния Брой 20 на регулярния мониторингов доклад, отразяващ работата на три комисии към Общински съвет Пловдив, както и заседанията на Общински съвет Пловдив. Фокус на настоящия доклад е заседание на Общински съвет Пловдив от 25.02.2016г.

Брой 20 на доклада е достъпен на: report-20.pdf (77 downloads )  (за директно сваляне) и на:  Брой 20 (в пдф формат).

В брой 20 ще намерите:

  • Изменение на бюджета на Община Пловдив за 2016 
  • Наредба за осигуряване на обществения ред
  • Избор на обществен посредник                            
  • Предложения свързани с ПУП                                    
  • Предложения свързани с лечебни заведения           
  • Предложения свързани със статут на имоти                 
  • Проектни предложения по процедури                          
  • Зададени въпроси по време на заседанието                 
  • Речник                               
  • Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма                   

Коментари по разглежданите в доклада въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда, може да споделяте на Фейсбуккато коментар към настоящата статия или на mail: info@bauersax.org

Ако желаете да се абонирате за следващи доклади, моля попълнете следната форма.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация Бауерзакс

 

EEA_Grants_JPG_4642_1

Докладът се издава в рамките на проект  ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите в доклада се носи от фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>