Мониторингов доклад 19 с фокус комисия “Култура, туризъм, евроинтеграция и МО”

cover

cover

Представяме на Вашето внимание Брой 19 на регулярния мониторингов доклад, отразяващ работата на три комисии към Общински съвет Пловдив, както и заседанията на Общински съвет Пловдив. Фокус на настоящия доклад е работата на комисия „„Култура, туризъм, евроинтеграция и МО” по време на проведено заседание от 19.02.2016г., както и разгледаните предложения от 11.03.2016г.

Брой 19 на доклада е достъпен на: report-19.pdf (69 downloads )  (за директно сваляне) и на:  Брой 19 (в пдф формат).

В брой 19 ще намерите:

 • РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 11.03.2016г.  
 • ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ В СДРУЖЕНИЯ
 • ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК
 • ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
 • ДРУГИ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 • РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 19.02.2016г.
 • НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 • ДЕБАТЪТ ОТНОСНО ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДЕНЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО
 • ДРУГИ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 • РЕЧНИК
 • КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА И ФИНАНСИРАЩАТА ПРОГРАМА 

 

Коментари по разглежданите в доклада въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда, може да споделяте на Фейсбуккато коментар към настоящата статия или на mail: info@bauersax.org

Ако желаете да се абонирате за следващите доклади, моля попълнете следната форма.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация Бауерзакс

 

EEA_Grants_JPG_4642_1

Докладът се издава в рамките на проект  ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите в доклада се носи от фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>