Гражданско жури с тема “Методи за приобщаване на река Марица”

10649832_10152864156218333_4715458956711595064_n

10649832_10152864156218333_4715458956711595064_nГражданско жури с тема “Методи за приобщаване на река Марица” ще се проведе на 27 Септември от 12:30 ч. до 16:30 ч. на адрес: гр. Пловдив, сцена на Марица, бул. Марица 102. Обсъждането има за цел дискутиране на добри практики и възможности за приобщаване на река Марица, както и предлагане на идеи и препоръки за бъдещото развитие на реката. Mоже да заявите участие тук . На 21 септември ще бъдат избрани на произволен принцип 12 граждани, които да участват в състава на “гражданското жури”.

Какво е „гражданско жури”?

“Гражданското жури” е механизъм предоставящ възможност на гражданите да изразят мнение и оформят колективни препоръки. Методът „гражданско жури” е динамичен, позволява получаването на разнородна информация и е интерактивен. Предоставя възможност на участниците да разбият проблема на отделни части, да ги анализират и да формират подробен анализ на конкретните въпроси.

Кой може да вземе участие?

„Гражданското жури” е в състав от 12 души, избрани на доброволен и произволен принцип и представляващи различни социални прослойки и възрастови групи. Всеки желаещ може да го направи тук

Как протича едно подобно заседание?

Провеждането на заседанията протича в рамките на 4 часа. Журито има достъп до информация засягаща всички страни на въпроса. Тя се състои от предистория и общи данни по темата, както и изслушване на „свидетели”, които са специалисти в своята област, представящи различни гледни точки. „Журито” има право да отправя въпроси към „свидетелите”. В края на заседанието, журито излиза с „решение”. Журито може да формулира една или няколко препоръки. Изготвените препоръки се използват за оформянето на доклад.

 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>