Хармония

man at the top of a mountain taking a pray

man at the top of a mountain taking a prayОт Лао Дзъ

Премахнете мъдреца [управник] и отхвърлете мъдростта [на властта],

и хората ще имат стократно повече полза.

Без закони и принуда хората ще живеят в хармония.

Всяко нещо носи ин-а и приема ян,

а тяхното взаимодействие ражда хармония.

Колкото повече забрани има,

толкова по-бедни ще са хората.

Колкото повече закони се въвеждат,

толкова повече крадци и бандити ще има.

Ето защо е казал мъдрецът:

Докато аз „върша нищо”, хората сами ще се променят;

докато имам спокойствие, хората сами ще следват правия път.

Докато действам с бездействие, хората от само себе си ще се замогват.

Хората умират от глад, защото онези над тях преяждат с жито от налози.

Данъчното бреме е единствена причина за глада.

Трудно се въвежда ред сред хората, защото стоящите над тях все нещо им се бъркат. Само поради това са хората все нещо неспокойни.

ПРЕВОД: Мариана Мелнишка

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>