Гражданско жури с тема “Бъдещето на Кино Космос”

IMG_5224

IMG_5224Шестото поред обществено обсъждане по механизъм “гражданско жури” ще се проведе на 07 Септември и ще засегне състоянието и евентуалните посоки за развитие на една от емблематичните за Пловдив сгради – тази на бившото Кино Космос. Поканата е отворена към всички граждани на гр. Пловдив желаещи да споделят своите идеи и препоръки свързани с бъдещето на Кино Космос. Част от проблемите и въпросите, които ще бъдат засегнати по време на обсъждането, са:

- По какъв начин трябва да се стопанисва и управлява сградата?

- Възможно ли е отдаването на Кино Космос на концесия?

- Какви са бъдещите планове на Община Пловдив свързани с киното и ул. Гладстон?

- Статути и права на ползване

- Приходи, разходи и развиване на търговска дейност

teaser33Може да заявите участие на www.votx.org/poll (записалите се за предишните издания „гражданско жури” не е необходимо да се записват повторно). В края на м. август ще бъдат избрани на произволен принцип 12 граждани, които да участват в състава на “гражданското жури”. Освен тях, в ролята си на “свидетели” ще присъстват и експерти в сферата на културата, икономиката и архитектурата, както и представители на местните власти и граждани, активно ангажирани в опазването на сградата. Обсъждането ще се проведе на 07  Септември Неделя от 10:00 ч. до 17:00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул.11-ти Август 1, Икономическа библиотека (срещу ГХГ). Повече за механизъм „гражданско жури” може да прочетете тук

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. Повече за Програмата може да прочетете на www.ngogrants.bg

Share this

One thought on “Гражданско жури с тема “Бъдещето на Кино Космос”

  1. Pingback: Кино „Космос“ във фокуса на шестото „Гражданско жури“ | Creative Plovdiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>