Bitcoin и стойността на парите

изтеглен файл

изтеглен файлСтатията е с автор Весислав Илиев и е за първи път публикувана в Mediacafe

В дена на пускането на биткойн през 2009г., стойността е точно 0 и остава така през следващите 10 месеца. Първата размяна се осъществява при стойност 1$ за 1309 биткойн монети.  Простата калкулация показва, че ако си бяхте закупили биткойн монети на стойност 1$ тогава, сега щяхте да сте с 500 000 $ по-богати. На пръв поглед бикойн изглежда като поредния балун, който само чака да се спука. Та това са просто едни витруални пари, които нямат някаква реална стойност.

Какво всъщност представляват парите? Историческо погледнато, доброволната размяна между индивидите започва с пряката размяна по между им на стоки и услуги, от които всяка от двете страни е изпитвала нужда. В началото тази система за пряка размяна работи добре.  Един индивид има нужда от месо и го разменя за копие, от което другия индивид има нужда. Но с развитието на обществата, хората започват да произвеждат много и различни продукти. Как тогава се разменя един вол за пакет цигари? Първо подобна размяна е свързана с големи разходи по транспортирането на вола до мястото на размяна, може да умре по пътя, а когато се стигне до размяната и собственика му иска да си купи само пакет цигари, а не 50, то той ще е готов да даде само 1/50-та от вола си. Но кой има нужда от волска опашка?

За целта се появяват парите като стока, която всички искат и могат да използват при търговията помежду си. Не всяка стока обаче е удачна да служи като средство за непряка размяна. Има определени характеристики, които правят дадена стока подходяща за използването й. Тя трябва да е лесно преносима; да може лесно да се разделя, като отделните нейни единици запазват сходство помежду си; да може лесно да се продава; да е сравнително устойчива във времето; да може да се съхранява лесно и не на последно място –да бъде оскъдна.

Според регресивната теорема на Мизес, стойността на стоката използвана като пари произлиза от стойността й използвана при пряката размяна. В процесът на превръщането на стоката в пари, тя придобива добавена стойност като средство за размяна. Преди един продукт да може да се използва като пари, той трябва да има някаква истинска стойност. Често това е нещо, което се намира рядко и се търси, поради което се приема от всички. След като една вещ започне да се използва като пари, тя повишава стойността си, а търсенето й става още по-голямо. Парите осигуряват еквивалент, в който могат да бъдат превърнати всички стоки и услуги.  Тяхната стойност се подчинява също на законите на ръсенето и предлагането. Когато предлагането е относително стабилно или сравнително бавно се увеличава, тяхната стойност остава стабилна. Когато обаче предлагането започне да се увеличава с бързи темпове (когато държавата започне да печата нови и нови пари), тяхната покупателна сила рязко спада.

На пръв поглед Биткойн не отговаря на условието, стойността на стоката да произлиза от стойността и използвана при пряката размянa. Всъщност истинската стойност на биткойн се крие в платежната система, която позволява плащанията между индивидите. Биткойн се основата на P2P плащания директно между индивидите, без да преминават през посредник. Валутата всъщност представлява облачна, публична счетоводна книга, която позволява правата на собственост да бъдат потвърдени без да има нужда от трета страна, която да направи това. Тя записва количествата, пътите и публичните адреси на всяка транзакция. Информацията се споделя и обновява постоянно. Тази счетоводна книга гарантира цялостта на системата и позволява на валутната единица да се превърне в дигитална форма на собственост.

Нещо повече – биткойн представлява оскъден ресурс. Тяхното първоначално придобиване е награда, която индивидите получават за решаването на сложни математически задачи, а общият брой на монетите не може да надхвърля 21 милиона. Ролята на математическия алгоритъм е да гарантира намаляваща прогресия на общата наличност от биткойни, чрез разполовяване на наградата на всеки четири години. Така, колкото повече монети се произвеждат, толкова по-трудно ще става за разрешаването на алгоритмите. Поради скъпоструващия им производствен процес, те са освен виртуални и оскъдни.

Биткойн има всички гореизброени характеристики на едно платежно средство, използвано при непряка размяна.  Монетите се трансферират директно между индивидите, без посредник,а разходите по размяната клонят към 0. Валутата е устойчива във времето, лесно разделима е и се съхранява на нулева цена. Защитена е от фалшифициране.  Почти няма разходи по размяната. Тази валута е оскъдна и следователно има предвидимо предлагане. И най-важното – разполага с уникална платежна система, която й придава истинска стойност.

Напълно нормално е с времето платежната система да загуби своята стойност. Веднъж обаче когато едно нещо бъде възприето като средство за размяна, то ще продължи да бъде възприемано като такова, дори и да изчезне неговата пряка полза. Причината за това е, че хората вече разполагат с информация за неговата покупателна способност. Това от своя страна им позволява да определят търсенето на пари.

Източници:

Theory of Money and Credit, Ludwig von Mises

Economics for Real People, Gene Callahan

Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета, Дж. Гуортни и Р. Строуп

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>