Create your own user feedback survey

 

Проект “Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Фондация Бауерзакс в партньорство с Фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики и цели засилване активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане на въпроси, касаещи териториалното развитие на Пловдив. С реализирането на проекта Фондация Бауерзакс се стреми да направи достъпни решенията, взимани от комисията по „Устройство на територията и жилищна политика” към Общински съвет Пловдив. Проектът включва наблюдение на 20 заседания на комисията, експертен анализ, представен на разбираем език, разпространение на доклади и създаване на мрежа за размяна на информация и взаимопомощ по отделни казусиПовече за проекта може да прочетете тук.EEA_Grants_JPG_4642_1