Votx.org се поддържа и администрира от Фондация “Бауерзакс”

Адрес: гр. Пловдив, ул. 11-ти Август 1, “Икономическа библиотека”

тел.: +359 / 885 939 713

Изпълнителен директор: Мирияна Митева

Благодарим Ви! Вашетосъобщение беше изпратено.